ΗΜΚ - Οπτική



 Α΄Ομάδα

2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.               
3. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.        
4. Μια ακτίνα σε τριγωνικό πρίσμα.    
5. Ερωτήσεις στη διάθλαση          
6. Από πού θα εξέλθουν οι ακτίνες;     
7. Διάθλαση ή ολική ανάκλαση;             
8. Δύο πλακίδια και ο δείκτης διάθλασης. 
7. Ερωτήσεις στο φάσμα της ΗΜΚ ακτινοβολίας
8. Μια ακτίνα σε δυο πρίσματα







Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:





Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:





 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr